pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Sai­raa­lan­nie­men rantaan jää puo­len­tois­ta heh­taa­rin puisto – tältä viiden ker­ros­ta­lon alue näyttää päi­vi­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa

Sairaalanniemen kaavoitusta jatketaan Kruunu & laavu -suunnitelman pohjalta. Kaupunki haluaa turvata puistoalueen ja rantareitin.

Ilmakuvasovitus havainnollistaa, miltä Sairaalanniemessä voisi näyttää rakentamisen jälkeen. Alkuperäiskuva: Anssi Jokiranta/Lapin Kansa.
Ilmakuvasovitus havainnollistaa, miltä Sairaalanniemessä voisi näyttää rakentamisen jälkeen. Alkuperäiskuva: Anssi Jokiranta/Lapin Kansa.
Kuva: Ilmakuvasovitus Rovaniemen kaupunki

Sairaalanniemen asemakaavoitusta jatketaan Kruunu & laavu -suunnitelman pohjalta, päätti Rovaniemen kaupunginhallitus maanantaina.

Päivitetyssä suunnitelmassa Sairaalanniemen eteläosan puistoaluetta on laajennettu merkittävästi aikaisempaan verrattuna: puiston pinta-ala on runsaat 16 000 neliötä eli yli puolitoista hehtaaria.

Myös suunnitelmaan sisältyvän kulttuuriaukion yhteyteen esitetään laajaa puistoaluetta. Samoin kaupunkilaisille tärkeä Sairaalanniemen laavu säilytetään.

– Kaupunki haluaa panostaa siihen, että asuinalueen viihtyisyys varmistetaan jatkosuunnittelussa muun muassa puistoalueen ja rantareitin vaalimisella. Sairaalanniemen vaikutus aluetalouteen on merkittävä, mutta sitä ei ole nostettu kehittämisen kärjeksi, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila (kesk.) kaupungin tiedotteessa.

Myös puistoalueet suunnitellaan etukäteen, ja kaupunginhallitus valtuuttikin kaupungin kaavoituksen tilaamaan alustavat vaihtoehtoiset puistosuunnitelmat Sairaalakadun varrelle ja Sairaalanniemen eteläosaan.

Rovaniemeläinen rakennusliike

Sairaalanniemen kaavoitus lähti liikkeelle vuonna 2018, kun kaupunki järjesti alueelle avoimen suunnittelukilpailun. Kilpailutöistä valittiin kaksi ehdotusta, Kruunu & laavu sekä Viuhka, joiden pohjalta laadittiin kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta.

Kaupunkilaiset saivat antaa niistä mielipiteitä valmisteluvaiheen kuulemisen aikana viime vuoden lopulla, ja kumpaakin suunnitelmaa kehitettiin palautteen perusteella.

Kaupungihallituksen valinta kohdistui Kruunu & laavu -ehdotukseen, jonka kannalla oli myös kaupunginhallituksen jäsenistä ja virkamiehistä koostuva Sairaalanniemen arviointiryhmä.

Kruunun & laavun takana on Rova-Lappi Rakennuksen ja Arkkitehtityöhuone APRT:n muodostama työryhmä. Rova-Lappi Rakennus on rovaniemeläinen yritys, jonka aikaisempi nimi oli Levi-Rakennus.

Tältä Sairaalanniemi voisi näyttää Yliopistonkadun suunnasta.
Tältä Sairaalanniemi voisi näyttää Yliopistonkadun suunnasta.
Kuva: Kuvasovitus Rovaniemen kaupunki

Rakennusoikeutta aiempaa vähemmän

Valintaperusteiden mukaan Kruunu & laavu liittyy luontevasti osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta: esimerkiksi uudisrakennusten etäisyydet vanhaan hautausmaahan ja naapuruston asuinrakennuksiin ovat riittävät. Lisäksi muutokset olemassa olevista asunnoista aukeaviin näkymiin ovat vähäiset.

Etuna pidetään myös sitä, että rakennusten kerrostasoala ja kerroslukumäärä ovat suuret, jolloin rakennuksia tarvitaan vähemmän ja piha-alueille saadaan väljyyttä.

Asuintaloja suunnitelmassa on kaikkiaan viisi. Ne rakennetaan ns. pistetaloina.

Alueella olevista sairaalarakennuksista vanhin osa suojellaan ja sen tilat aiotaan muuttaa asunnoiksi, kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden käyttöön sekä kahvila- ja galleriatiloksi. Vanhan sairaalarakennuksen yhteyteen aiotaan rakentaa uudisosana hoivakoti jatkamaan alueen alueen hoivaperintöä.

Rakennusoikeutta suunnitelmassa on kaikkiaan noin 22 000 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeutta on vähennetty noin 5 000 kerrosneliömetrillä verrattuna viime vuoden lopulla esillä olleeseen suunnitelmaan.

Kaupunkilaisia kuullaan laajasti

Kruunu & laavu -suunnitelma tuodaan vielä toiseen kertaan kaupunkilaisten kommentoitavaksi asemakaavaprosessin luonnosvaiheena. Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ennen virallista päätöksentekoa niin luonnos- kuin ehdotusvaiheessakin.

Kaavaluonnos viimeistellään alustavien puistosuunnitelmien ja rakennushistoriallisen selvityksen valmistumisen jälkeen. Syksyllä luonnos tuodaan toisen kerran kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi ja asetetaan nähtäville, jolloin siitä on mahdollista esittää mielipiteitä. Tämän jälkeen kaavaluonnosta vielä tarvittaessa korjataan.

Ehdotusvaiheeseen se viedään arviolta joulukuussa 2021. Myös tässä vaiheessa kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville ja siihen voi ottaa kantaa.