PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Pääkirjoitus
Tilaajille

Säh­köis­ty­vä lii­ken­ne vie val­tiol­ta ve­ro­tu­lot, yhtälön rat­kai­su vaatii päät­tä­jil­tä luo­vuut­ta

Pääkirjoitus // 21.5.2021

Yksi seuraavien eduskuntavaalien isoista vaalienaluskeskusteluteemoista on jo tiedossa. Se on liikenne. Avoimia kysymyksiä on paljon.

Millä keinoilla liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähennetään? Mitä vaikutuksia tehtävillä toimilla on harvaan asuttujen seutujen ihmisille? Miten turvataan se, että pienituloisilla on varaa liikkua työn ja palveluiden perässä? Miten paikataan jo alkanut liikenteestä saatavien verotulojen romahdus?