pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Säh­köis­ty­vä lii­ken­ne vie val­tiol­ta ve­ro­tu­lot, yhtälön rat­kai­su vaatii päät­tä­jil­tä luo­vuut­ta

Pääkirjoitus // 21.5.2021

Yksi seuraavien eduskuntavaalien isoista vaalienaluskeskusteluteemoista on jo tiedossa. Se on liikenne. Avoimia kysymyksiä on paljon.

Millä keinoilla liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähennetään? Mitä vaikutuksia tehtävillä toimilla on harvaan asuttujen seutujen ihmisille? Miten turvataan se, että pienituloisilla on varaa liikkua työn ja palveluiden perässä? Miten paikataan jo alkanut liikenteestä saatavien verotulojen romahdus?