Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Saa­men­kie­li­sis­tä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta pulaa – Oulun yli­opis­to aloit­taa kou­lu­tuk­set Ina­ris­sa

Varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia tarvitaan lisää saamelaiseen varhaiskasvatuksen.

Tällä hetkellä noin 40 % saamenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä toimii ilman kelpoisuutta. Saamenkielisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien osalta tilanne on vielä heikompi, sillä heitä ei ole ollenkaan.

Oulun yliopisto pyrkii parantamaan tilannetta ja aloittaa Inarissa koulutukset sekä varhaiskasvatuksen opettajille että erityisopettajille. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutusta ei ole aikaisemmin järjestetty Inarissa.

Koulutuksessa keskitytään saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeiden huomiointiin varhaiskasvatuksessa. Osa opetuksesta järjestetään saameksi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Saamelaiskäräjien, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Koulutuksen järjestämiseen osallistuu myös saamelaisen pedagogiikan, monikielisyyden ja kielenelvytyksen tutkijoita ja asiantuntijoita.