Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Saa­me­lais­neu­vos­ton kir­jal­li­suus­pal­kin­to Sara Vuo­la­bil­le ru­no­ko­koel­mas­ta Gárži

Saamelaisneuvosto on valinnut vuoden 2022 kirjallisuuspalkinnon saajaksi Sara Vuolabin runokokoelmallaan Gárži.

Vuonna 2019 ilmestyneessä runokokoelmassa käsitellään syömishäiriötä. Kirjallisuuspalkinnon arviointilautakunta kirjoittaa perusteluissaan, että Vuolab käsittelee runokokoelmassaan aihetta, jota ei ole aikaisemmin käsitelty saamelaiskirjallisuudessa.