Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

Peräpohjolan Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Oppilaitosten yhteinen tahtotila on vahvistaa kasvatus- ja ohjausalan osaavan työvoiman saatavuutta saamelaisalueella sekä kehittää muuta koulutusyhteistyötä.

Kumppanuussopimuksen avulla oppilaitokset voivat Peräpohjolan Opiston rehtorin Tatja Karvosen mukaan tukea molempien koulutusten kehittämistä ja täydentää opetustarjontaa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtorin Eeva-Liisa Rasmuksen mukaan yhteistyön avulla voidaan vastata saamelaisalueen työelämän tarpeisiin.