Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

Peräpohjolan Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Oppilaitosten yhteinen tahtotila on vahvistaa kasvatus- ja ohjausalan osaavan työvoiman saatavuutta saamelaisalueella sekä kehittää muuta koulutusyhteistyötä.

Kumppanuussopimuksen avulla oppilaitokset voivat Peräpohjolan Opiston rehtorin Tatja Karvosen mukaan tukea molempien koulutusten kehittämistä ja täydentää opetustarjontaa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtorin Eeva-Liisa Rasmuksen mukaan yhteistyön avulla voidaan vastata saamelaisalueen työelämän tarpeisiin.