Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

Ikäihmisten korttelia suunnitellaan tälle tontille, joka toimii nykyisin pysäköintialueena. Maan alla sijaitsee entisiä hätäkeskuksen tiloja.
Ikäihmisten korttelia suunnitellaan tälle tontille, joka toimii nykyisin pysäköintialueena. Maan alla sijaitsee entisiä hätäkeskuksen tiloja.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen kaupunki suunnittelee ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelia entiselle hätäkeskuksen tontille Valtakadun ja Hallituskadun kulmaukseen. Kortteliin tulisi ensivaiheessa noin 120 asuntoa ikäihmisille.

Kaupunki on valmistellut IkäEloa-korttelia keväästä 2020 ja tehnyt alustavan tarveselvityksen. Selvitys esiteltiin kesäkuussa perusturvalautakunnalle, joka päätti, että korttelin suunnittelua jatketaan ja että sen sijainniksi tulee hätäkeskuksen tontti.

Tontin maanpäällinen osa on lähes rakentamaton, sillä hätäkeskuksen entiset tilat sijaitsevat maan alla. Lapin hätäkeskus lähti tiloista kymmenen vuotta sitten, jolloin sen toiminnot siirrettiin Ouluun.

Hyötyä myös ympäristön asukkaille

Hätäkeskuksen tontin lisäksi IkäEloa-korttelin sijaintipaikaksi ehdotettiin Railo-tonttia Keskuskenttää vastapäätä sekä linja-autoaseman tonttia. Hätäkeskuksen tontti todettiin kuitenkin sijainniltaan parhaaksi.

Alueella asuu jo nyt paljon ikäihmisiä, jotka hyötyisivät korttelin palveluista. Lisäksi vieressä on kaupungin Perhepalvelukeskus, jonka toimintoja voitaisiin kehittää korttelin rinnalla. Myös ulkoilumahdollisuudet jokirannan läheisyydessä ovat hyvät.

Hälytyskeskuksen tontti on tarveselvityksen mukaan varmin valinta myös aikataulullisesti. Tontti on kaupunkikonserniin kuuluvan Rovaseudun markkinakiinteistöt oy:n omistama ja lisäksi tontilla on tarpeeksi rakennusoikeutta. Myös tontin maanalaisia tiloja voitaisiin hyödyntää korttelin rakentamisessa.

-
Kuva: Pekka Aho

Toimintamalli tukisi yhteisöllisyyttä

Perusturvalautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan Rovaniemellä on kova tarve ikäihmisten palveluasunnoista: tehostetun palveluasumisen lisätarve on vuoteen 2025 mennessä noin mennessä 80 asuntoa ja edelleen vuosina 2025–2030 noin 90 asuntoa.

Kaupunki haluaa tarjota ikäihmisille myös ns. välimuotoista kevyempää asumista sekä toimintakykyä tukevia asuinympäristöjä. Näin kaupunki pyrkii vähentämään tehostetun palveluasumisen tarvetta. Näitä välimuotoisia asuntoja tarvitaan jopa 100 vuoteen 2030 mennessä.

IkäEloa-kortteli sisältäisi monimuotoisesti erilaista asumista: tuettua asumista, senioriasumista ja tehostettua palveluasumista. Asumispalvelut kaupunki tuottaisi pääosin itse, ja kaikki asunnot olisivat vuokra-asuntoja.

Tavoitteena olisi luoda kortteliin oma, yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli. Kaupungin lisäksi toimintaan tulisi mukaan järjestöjä ja yksityisiä yrityksiä.

Parhaimmillaan kortteli yhteistiloineen voisi muodostaa yhteisen kohtaamispaikan kaiken ikäisille ihmisille lähialueella.

Hankesuunnitteluun saatu avustusta

Kaupunki on saanut korttelin hankesuunnitteluun 60 000 euron avustuksen ympäristöministeriöltä. Avustus käytetään määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen.

Korttelin rakennuttajana toimisi näillä näkymin Rovaseudun markkinakiinteistöt. Tavoitteena on, että korttelin ensimmäinen vaihe valmistuisi vuoteen 2025 mennessä.