suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Ro­va­nie­mi ko­tiut­ti si­joi­tuk­sen­sa myrskyn yl­tyes­sä – uudet si­joi­tus­oh­jeet ovat te­keil­lä

Rovaniemen kaupunki kotiutti viime syksynä lähes kaikki sijoituksensa sen jälkeen, kun maaliskuussa 2017 kaupunginhallituksessa hyväksytyt sijoitukset olivat osoittautuneet kaupungille isoksi taloudelliseksi riskiksi.

Päätöksen rahastosijoitusten kotiuttamisesta teki kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio virkamiespäätöksenä ja vei tekemänsä päätöksen kaupunginhallituksen tiedoksi.