Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa yri­te­tään ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta: Lo­mau­tuk­set uh­kaa­vat, kap­pe­lei­ta purkuun

Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen muistuttaa, että kaikki työryhmän esittämät sopeutustoimet ovat vasta ehdotuksia.

Rovaniemen seurakunnan koko henkilöstöä uhkaa kahden viikon lomautus ensi vuonna. Seurakunta suunnittelee myös yhteensä viiden henkilötyövuoden vähennystä vuodesta 2023 alkaen.

Nämä henkilöstösäästöt sisältyvät kirkkoneuvoston nimeämän talouden tasapainotustyöryhmän loppuraporttiin. Työryhmän tehtävänä oli etsiä säästöjä tilanteessa, jossa seurakunnan verotulot eivät enää kasva.