Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ro­va­nie­men sai­raa­la­kou­lu on tä­pö­täy­si – Ala­kou­lu­ikäi­siä käy koulua ylä­kou­lu­lais­ten ryh­mäs­sä, ah­din­koa yri­te­tään hel­pot­taa palk­kaa­mal­la lisää opet­ta­jia

Osa alakouluikäisistä lapsista opiskelee yläkoululaisten ryhmässä.

Rovaniemen sairaalakouluun olisi enemmän tulijoita kuin kouluun mahtuu. Yleisimmät syyt käydä sairaalakoulua ovat psykiatriset.

Korona-aika on koulun rehtorin Asko Peuraniemen mukaan pahentanut lasten ja nuorten ahdinkoa, mutta suunta on ollut havaittavissa jo pari vuotta sitten. Lähetteiden määrä lasten ja nuorten psykiatrian puolelta on kasvanut etenkin Rovaniemellä.