pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ro­va­nie­men Loue­vaa­ras­sa syttyi per­jan­tai­na maas­to­pa­lo – palon epäil­lään saaneen alkunsa nuo­tios­ta, pe­las­tus­lai­tos toivoo huo­lel­li­suut­ta tu­len­kä­sit­te­lyyn

Lapin pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on Lapissa erittäin kuivaa.

Rovaniemellä Louevaarassa syttyi perjantaina maastopalo. Paloalue sijaitsi Aavasaksantien vieressä ja se oli noin hehtaarin kokoinen.

Palon sammutustyöt jatkuivat koko perjantai-illan. Sammutustöissä oli Lapin pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi vapaapalokuntia Saarenkylästä, Tervolasta ja Alakemijoelta.