Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pääo­mas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Ro­va­nie­mel­lä huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten määrä nousi vuoden alussa jopa 122 pro­sent­tia – po­lii­sin mukaan kasvua on mah­do­ton­ta enää py­säyt­tää: "Huu­meis­ta on tullut pysyvä osa arkea"

Huumausainerikokset ovat kasvaneet Rovaniemellä 122 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tilastollista kasvua selittää osittain poliisin tehostama tutkinta, mutta myös rehottava katukauppa.

Huumausainerikokset nousivat tammi-helmikuun aikana Rovaniemellä 122 prosenttia viime vuoden tarkastelujaksoon verrattuna. Käyttörikokset ovat nousseet 127 prosenttia.
Huumausainerikokset nousivat tammi-helmikuun aikana Rovaniemellä 122 prosenttia viime vuoden tarkastelujaksoon verrattuna. Käyttörikokset ovat nousseet 127 prosenttia.
Kuva: VESA JOENSUU

Lapin poliisin huumetilastot näyttävät synkkiä lukuja: huumausainerikosten määrä on vuoden alkupuoliskon aikana noussut koko Lapissa.

Pelkästään Rovaniemellä huumausainerikokset kasvoivat tammi-heinäkuun aikana 122 prosenttia edellisvuoden tarkastelujaksoon verrattuna.

Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Olli Murtolan mukaan tilastojen rajua nousua selittää paitsi katukaupan rehottaminen, myös se, että poliisi on viime vuosina kohdentanut resurssejaan erityisesti huumeiden vastaiseen työhön. Rovaniemellä poliisi on viimeisen vuoden aikana satsannut etenkin katutasoiseen toimintaan. Myös vaativampaan, maahantuontiin keskittyvää tutkintaa on tehostettu.

– Huumausainerikollisuus on piilorikollisuutta, jolloin poliisin resursointi vaikuttaa tilastoon varsin paljon, Murtola kertoo.

Tilastoa

Huumerikosten määrä on noussut Rovaniemellä 122 % tammi-heinäkuun aikana. Käyttörikokset ovat nousseet 127 %.

Eniten huumausainerikoksia on kirjattu vuonna 21–30-vuotiailla. Nuorimmat käyttäjät ovat olleet 14-vuotiaita.

Törkeissä huumausainerikoksissa kasvua on Lapissa 117 %, perusmuotoisissa 87 % ja käyttörikoksissa 51 %. Käyttörikostilastoihin kirjautuvat myös ns. huumerattijuopumukset.

Koko Lapissa kirjattiin alkuvuoden aikana noin 700 käyttörikosta, joista 320 oli Rovaniemellä.

Vuonna 2019 rikosten kokonaismäärä oli Rovaniemellä 397. Tänä vuonna luku oli heinäkuuhun mennessä yhteensä 420.

Viime vuosi on jo ylitetty

Poliisin huomion on kohdistunut viime aikoina erityisesti nuoriin ja ensikertalaisiin. Uusia huumeidenkäyttäjiä on Murtolan mukaan vuosi vuodelta enemmän.

Ensikertalaisia tuli poliisin tietoon tammi-heinäkuun aikana Rovaniemellä lukumääräisesti 120.

Heistä alle 18-vuotiaiden sekä 18–20-vuotiaiden osuus on yhteensä noin kolmannes, mikä on suurin piirtein edellisen vuoden tasolla.

– Yli 21-vuotiaiden ensikertalaisten määrä on kuitenkin noussut räjähdysmäisesti, Murtola kertoo.

Nuorimmat ensikertalaiset ovat tänä vuonna olleet 14–15-vuotiaita. Viime vuonna nuorin poliisin tietoon tullut käyttäjä oli 13-vuotias.

Huumausainerikosten osalta tämä vuosi tulee olemaan huomattava. Vuonna 2019 huumausainerikoksia kirjattiin Rovaniemellä koko vuodelta  yhteensä 397 kappaletta, mutta tänä vuonna rikosilmoituksia on kirjattu heinäkuuhun mennessä jo 420 kappaletta.

– Tällä vauhdilla koko vuoden ennuste nousee 882 rikokseen, Murtola arvioi.

Kaikista Lapin huumausainerikoksista hieman alle puolet kirjattiin Rovaniemellä. Tulehtunein tilanne on yhä Meri-Lapissa.

Suurin osa katukaupassa myytävistä aineista ovat peräisin Etelä-Ruotsista. Aineet kulkeutuvat Lapin kuntakeskuksiin Länsirajan kautta.
Suurin osa katukaupassa myytävistä aineista ovat peräisin Etelä-Ruotsista. Aineet kulkeutuvat Lapin kuntakeskuksiin Länsirajan kautta.
Kuva: Jussi Leinonen

Lappiin tulevat aineet ovat peräisin Ruotsista

Murtolan mukaan Rovaniemen katukaupassa liikkuu enimmäkseen kannabista, amfetamiinia ja ekstaasia sekä pieniä määriä kokaiinia.

Erityisesti amfetamiinin käyttö on yleistynyt.

– Amfetamiinia löytyy jopa nuorilta ja ensikertalaisilta. Sitä pidetään kovaksi huumeeksi riittoisana ja edullisena, Murtola kertoo.

Liitännäisrikollisuus on kiinteä osa huumerikollisuutta. Esimerkiksi huumeiden vaikutuksen alaisena tehdyt rattijuopumukset ovat Lapissa yleistyneet.

Lappiin kohdistuva huumeiden maahantuonti ja jakelu on Murtolan mukaan järjestäytynyttä, kuten on myös katukauppa Rovaniemellä. Lapissa valtaosa maahantuontirikoksista keskittyy Ruotsiin, mutta aineita tilataan myös netistä jakelua varten.

Suurin osa aineista virtaa Lappiin Länsirajan kautta ja ne ovat peräisin Etelä-Ruotsista.

– Rajalta tuleva maahantuonti kohdistuu selkeästi Lappiin ja Ouluun, mutta myös Etelä-Suomen isoihin kaupunkeihin, Murtola kertoo.

Murtolan mukaan koronan tehostamalla rajavalvonnalla ei ole ollut aineiden saatavuuden kannalta tilastoissa näkyvää vaikutusta. Vaikutus voi olla kuitenkin välillinen.

– Ne, jotka tulevat huumeiden kanssa tullin läpi, ovat yksittäistapauksia. Järjestäytyneet maahantuojat käyttävät hyväkseen jäätynyttä jokea ja kesällä sieltä tullaan veneillä yli.

Niin sanottujen huumekuskien määrä on Lapissa yleistynyt. Lapissa enemmistö alkuvuoden aikana kiinni jääneistä rattijuopoista kärysi huumaavista aineista.
Niin sanottujen huumekuskien määrä on Lapissa yleistynyt. Lapissa enemmistö alkuvuoden aikana kiinni jääneistä rattijuopoista kärysi huumaavista aineista.

Silkkitie-projektissa 100 rikosilmoitusta Lappiin

Lapin poliisin oman resursoinnin lisäksi tilastoihin vaikuttaa myös viime vuosina käynnissä ollut, koko valtakunnan käsittävä Silkkitie-projekti. Projektin aikana poliisi tutki salatussa Tor-verkossa Silkkitie-kauppapaikalla tehtyjä huumausainekauppoja vuosilta 2015–2019.

Tuhansien paljastuneiden tapausten joukosta hieman yli sata kirjattiin Lappiin. Osuus on marginaalinen, mutta se riittää nostamaan tämän vuoden kokonaistilastot huippulukemiin.

Silkkitien kautta on tilattu myös merkittäviä määriä doping- ja lääkeaineita. Lapin käräjäoikeuden käsittelyyn tuli viime viikolla massiivinen doping- ja lääkeaineita koskeva rikosvyyhti, jossa on yhteensä 20 vastaajaa. Syytteissä on kyse valmisteiden maahantuonti-, myynti-, ja levitysorganisaation toimista Silkkitiellä vuosina 2017–2020.

Kasvua ei voida pysäyttää

Tämä vuosi tulee olemaan Lapissa tilastollisesti ylivoimainen Silkkitie-projektin vuoksi, mutta huumerikosten määrässä on Murtolan mukaan ollut tasaista nousua ainakin viimeisen viiden vuoden aikana.

– Tilastollista kasvua ei pystytä enää pysäyttämään, vaan huumeista on nyt tullut pysyvä osa arkea.

Poliisin tietoon tulleet tapaukset ovat Murtolan mukaan vain jäävuoren huippu.

– Todelliset käyttömäärät ovat moninkertaiset. Poliisin resurssit ovat kuitenkin sellaiset, ettei kaikkeen pystytä puuttumaan.

Syitä aineiden käytön taustalla on vaikea eritellä. Varmaa kuitenkin on, että asenteet huumausaineita kohtaan ovat lieventyneet ja viihdekäyttö yleistynyt.

– Osa ei enää pidä kevyitä huumeita, kuten kannabista, kiellettynä. Suurin osa ensikertalaisista ei ajattele, että kyseessä on rikos.

Lapin poliisi on viime vuosina keskittynyt huumerikoksia paljastavaan katutasoiseen toimintaan Rovaniemellä. Myös vaativampaan, maahantuontiin keskittyvää tutkintaa on tehostettu.
Lapin poliisi on viime vuosina keskittynyt huumerikoksia paljastavaan katutasoiseen toimintaan Rovaniemellä. Myös vaativampaan, maahantuontiin keskittyvää tutkintaa on tehostettu.
Kuva: VESA JOENSUU

Myös hyviä tuloksia huumeiden vastaisesta työstä on saatu. Rovaniemellä otettiin tehostetusti kaksi vuotta sitten käyttöön Hoito syytteen sijaan -toimintamalli, jossa alle 25-vuotiaille ensikertalaisille tarjotaan syytteen sijaan päihdehoito- ja kuntoutuspalveluita. Mikäli hoitojaksoon sitoutuu, ensikertalainen voi selvitä rikoksesta ilman sanktioita.

Murtolan mukaan toimintamalli on poikinut hyviä tuloksia.

– Monet nuoret suostuvat tähän eikä uusijoita ole juuri ollut. Poliisin tietojen mukaan kahden vuoden aikana hoitoon hakeutuneista vain 1–2 on uusinut rikoksen.

Kasvava määrä käyttörikoksissa ei ole näkynyt aikuisten päihdepalvelu A-klinikan asiakasvirrassa. A-klinikalta kerrotaan, että asiakkaiden virta on ollut tasainen vuoden alkupuoliskon aikana, eikä merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen ole ollut havaittavissa.