Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Ro­va­nie­me­läis­tut­ki­jan mukaan il­mas­ton­muok­kaus voisi auttaa maail­man­ta­lout­ta, jota iki­rou­das­ta va­pau­tu­va hiili ra­vi­sut­taa

Koronavirusepidemia on pieni vastoinkäyminen ilmastonmuutokseen nähden, sanoo tutkija.

John Moore on Rovaniemellä asuva ilmastotutkija. Uusi Rovaniemi haastatteli häntä tammikuussa 2019. Juttu palkittiin vuoden kaupunkilehtikilpailussa.
John Moore on Rovaniemellä asuva ilmastotutkija. Uusi Rovaniemi haastatteli häntä tammikuussa 2019. Juttu palkittiin vuoden kaupunkilehtikilpailussa.
Kuva: Jussi Leinonen

Hiilen vapautuminen ikiroudasta aiheuttaa suuria taloudellisia kustannuksia. Tämä voitaisiin välttää ilmastonmuokkauksella, jossa yläilmakehään viedään aerosolihiukkasia, osoittaa Nature Communications -lehdessä julkaistu suomalais-kiinalainen tutkimus. 

Tutkimusta on johtanut professori John Moore Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta Rovaniemeltä. Ryhmä tarkasteli arktisen ikiroudan muutosta seuraavien 50 vuoden aikana erityisen ikiroudan hiilimallin avulla.

Aerosolihiukkaset vähentävät maanpintaa lämmittävää auringonsäteilyä, mikä tasapainottaa kasvihuonekaasujen määrän lisääntymistä ja pitää maanpinnan viileämpänä.

Hiiltä ennustetaan pääsevän ilmakehään sekä hiilidioksidina että metaanina suurella osalla arktista ikiroudan aluetta seuraavien 50 vuoden aikana. Vapautuvien kasvihuonekaasujen määrä voidaan karkeasti ottaen puolittaa ilmastonmuokkauksen avulla.

– Vapautuva hiili kiihdyttää kasvihuoneilmiötä entisestään, mikä taas kiihdyttää ikiroudan sulamista, professori Moore toteaa Lapin yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa arvioitiin, miten ikiroudasta vapautuvahiili vaikuttaa maailmantalouteen. Mikäli vältettäisiin hiilen pääsy ikiroudasta ilmakehään, taloudelliset hyödyt vuoteen 2069 mennessä olisivat noin 0,6 biljoonaa dollaria vuodessa. Tutkijoiden mukaan se vastaa vain noin neljää, viittä prosenttia lämpenemisen aiheuttamista kokonaisvahingoista.

Aerosolihiukkasten avulla toteutettavan ilmastonmuokkauksen toteuttamiskustannukset puolestaan vaihtelevat 0,05 biljoonasta 0,4 biljoonaan dollariin.

– Kukaan ei suosittele ilmastonmuokkausta pelkästään näiden tulosten perusteella. Ne kuitenkin kuvastavat sitä, millaisia vaikutuksia lämpenemisellä on maapallon eri osissa. Ilmastonmuokkauksella saattaa olla hirvittäviä seurauksia, joita emme vielä tunne, mutta jopa Pariisissa sovittujen päästörajoitustoimien jälkeen ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat niin pahoja, että koronaviruspandemia on niihin verrattuna pieni vastoinkäyminen, Moore kommentoi.

Lue myös aiempi juttumme: Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt il­mas­to­tut­ki­ja John Moore: näin maail­man ran­nik­ko­kau­pun­git voi­si­vat saada jopa satoja vuosia li­sä­ai­kaa

Artikkeli Mitigation of Arctic permafrost carbon loss through stratospheric aerosol geoengineering julkaistiin Nature Communications -tiedelehdessä toukokuussa.
Otsikko muutettu 31.7. klo 15.45 ja lisätty sitaattien lähteeksi Lapin yliopiston tiedote.