Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­sen Jouni Por­san­ge­rin Lor­di-ku­va nousi yl­lät­täen maail­man­mai­nee­seen: lis­tat­tiin sekä vuoden epä­to­del­li­sim­pien että par­hai­den uu­tis­ku­vien jouk­koon

Rovaniemeläisen freelancer-valokuvaajan Jouni Porsangerin kuva koronarokotusta saavasta Mr. Lordista eli Tomi Putaansuusta on noussut viime päivinä maailmanmaineeseen.

Kansainvälinen verkkomedia Vice nosti Lordin rokotuksen pääkuvaksi juttuunsa, jossa listattiin 13 epätodellisinta kuvaa vuodelta 2021. Sitä ennen yhdysvaltalainen aikakauslehti The Atlantic listasi 25 vuoden osuvinta uutiskuvaa ja valitsi Lordin rokotuksen sijalle 17.