Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Raskas ajo­neu­vo kaatui lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa

Liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittaavat liikennettä Nelostiellä Keminmaassa.  Kallinkankaan ja Ruottalan liittymässä hieman ennen kymmentä aamulla tapahtuneessa onnettomuudessa kaatui raskas ajoneuvo, jonka nostamisen vuoksi toinen ajokaista on poissa käytöstä.

Viranomaiset aloittivat onnettomuudessa kaatuneen raskaan ajoneuvon nostotyöt yhdentoista maissa. Liikenne saatiin palautettua normaaliksi puoli kahden aikaan. Poliisi oli paikalla ohjaamassa liikennettä.

Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että toinen auto on mahdollisesti ollut raskaan ajoneuvon kyydissä onnettomuuden tapahtuessa.

Uutista päivitetty 29. marraskuuta kello 15.40: tilanne on ohi.