Ra­joi­te­taan­ko liik­ku­mis­ta koko Uu­del­la­maal­la vai pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – hal­li­tus ko­koon­tuu neu­von­pi­toon illalla

Ravintoloiden ja baarien sulkemista valmistellaan.

Helsinki
Pääministeri Sanna Marinin hallitus joutuu punnitsemaan, onko rajoitusten kohdistaminen myös harvaan asutummille Uudenmaan reuna-alueille välttämätöntä.
Pääministeri Sanna Marinin hallitus joutuu punnitsemaan, onko rajoitusten kohdistaminen myös harvaan asutummille Uudenmaan reuna-alueille välttämätöntä.
Kuva: Joel Maisalmi

Hallituksen odotetaan kertovan tänään, miten ihmisten liikkumista rajoitetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hallitus valmistelee myös ravintoloiden sulkemista.

Vielä ei ole tiedossa, mitä aluetta mahdollinen liikkumisrajoitus tarkalleen koskisi.

Koronavirukselle pahiten altistuneella Uudellamaalla asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Heistä kuitenkin valtaosa, noin 70 prosenttia, asuu pääkaupunkiseudulla.

Liikkumisrajoituksen kohdistamista koko Uudellemaalle on perusteltu sillä, että rajoituksesta on helpompi viestiä ja ohjeistaa ihmiset ja viranomaiset. Toisaalta hallituslähteistä todetaan, että liikkumisrajoituksia voidaan ottaa käyttöön vain, jos ne ovat välttämättömiä, koska kyse on merkittävästä kansalaisoikeuksien rajoittamisesta.

Hallitus joutuu siis punnitsemaan, onko rajoitusten kohdistaminen myös harvaan asutummille Uudenmaan reuna-alueille välttämätöntä. Viimekädessä arvion tekee eduskunnan perustuslakivaliokunta.

Viikonloppuna väkeä riitti yhä ravintoloihin ja ihmiset matkustivat vastakkaisista kehotuksista huolimatta Lapin hiihtokeskuksiin. Koronaviruksen leviäminen yritetään estää, koska kuten muissakin maissa, myös Suomessa käytössä on rajallinen määrä tehohoitopaikkoja.

Hallitus harkitsee valmiuslain 118 pykälän aktivoimista. Sen myötä voitaisiin kieltää tai rajoittaa oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella. Rajoitus voitaisiin tehdä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei vielä aamupäivällä ottanut kantaa siihen, kuinka nopeasti lisärajoitukset otetaan käyttöön.

Hallitus on tähän mennessä aktivoinut valmiuslain kahdelta osin maassa vallitsevien poikkeusolojen takia. Kiireellisenä otettiin käyttöön lääkkeiden riittävyyttä varmistavia toimia ja eduskunnan kautta kierrätettiin terveydenhuoltohenkilökuntaa koskevia muutoksia.

Hallitus koolla myöhemmin tänään

Hallituksen johtoviisikko oli maanantaina koolla myöhään iltaan saakka. Koko hallitus kokoontuu neuvotteluunsa loppuiltapäivästä.

Jos hallitus kertoo rajoituksista, kiinnostava kysymys on, miten liikkumisrajoitusta valvottaisiin ja mistä syistä liikkuminen alueen ulkopuolelle yhä sallittaisiin.

Rajoitusta valvova poliisi voi pyytää virka-apua puolustusvoimilta. Puolustusvoimista apuun voitaisiin lähtökohtaisesti käyttää henkilökuntaa ja varusmiehiä. Reserviläisiä ei siten olisi tarve ainakaan heti pyytää avuksi.

Reserviläisistä koottua maakuntakomppaniaa käytettiin apuna Nokian vesikriisissä vuonna 2008 auttamaan puhtaan veden jakelussa.

Normaalioloissa Uudenmaan työllisistä vain vajaa kolme prosenttia käy töissä alueen ulkopuolella, käy ilmi Uudenmaan liiton parin vuoden takaisista tiedoista. Normaalioloissa reilu 40 prosenttia Uudenmaan työllisistä käy töissä oman kuntansa ulkopuolella useimpien suunnatessa pääkaupunkiseudulle.

Poikkeusolot ovat kuitenkin vähentäneet liikkumista. Liikenne Uudellamaalla oli vähentynyt perjantaina tehdyn mittauksen mukaan 26 prosentilla verrattuna noin kuukauden takaiseen arkipäivien keskiarvoon, käy ilmi liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin tiedoista.