Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Po­ron­hoi­to on jälleen uuden kriisin edessä ja kaipaa tukia – saa­me­lais­kä­rä­jät: ener­gian hin­to­jen nousu tuo suuria tap­pioi­ta ja uhkaa saa­me­lais­ten elin­kei­noa

Saamelaiskäräjät on ilmaissut huolensa energiakriisin vaikutuksesta saamelaiseen poronhoitoon.

Sähkön, polttoaineiden ja ostorehun hintojen nousu ovat nostaneet porotalouden tuotantokustannuksia. Hinnannousut korostuvat saamelaiskäräjien mukaan etenkin saamelaisten kotiseutualueen paliskunnissa, joissa poronhoito perustuu porojen jatkuvaan paimentamiseen ja joissa välimatkat ovat pitkiä.

Poronhoidossa muistetaan yhä edellisten poikkeustalvien vaikutukset.

– Poroelinkeino ei ole vielä toipunut, ja nyt olemme jälleen uuden kriisin edessä. Tuotantokustannusten nousun voidaan ennakoida tarkoittavan saamelaisille poronhoitajille erittäin suuria taloudellisia tappioita ja jopa päätöksiä poroelinkeinon lopettamisesta, saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Leo Aikio sanoo tiedotteessa.

Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeriössä ryhdytään selvittämään, miten erityisesti saamelaisille poronhoitajille pystyttäisiin kohdentamaan tukea oikea-aikaisesti.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita