Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Poh­jois­saa­men kielen opin­to­ko­ko­nai­suus alkaa Lapin yli­opis­tos­sa ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa – kou­lu­tuk­sel­la vas­ta­taan saa­men­kie­lis­ten opet­ta­jien ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­hoi­to­alan työn­te­ki­jöi­den pulaan

Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu aloittavat työelämäorientoituneen pohjoissaamen kielen opintokokonaisuuden tarjoamisen.

Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun uusi yhteinen pohjoissaamen kielen opintokokonaisuus alkaa syksyllä 2022. Kokonaisuudella vastataan sekä työelämän että saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportista nousseisiin osaamistarpeisiin.

– Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen pohjoissaamen kielen opintokokonaisuus on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä. Sillä voidaan vastata myös saamenkielisten opettajien ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöiden pulaan, yliopiston koulutusvararehtori Satu Uusiautti kertoo.

Opintokokonaisuuden sisällöissä on vahva työelämärelevanssi ja opetuksen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa saamenkielisiä ammattiosaajia työelämään.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on muun muassa perehtynyt ammattialansa saamenkieliseen terminologiaan sekä ymmärtää saamen kielten uhanalaisen kielitilanteen ja roolinsa vastuullisena kielenpuhujana.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.