Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Poh­ja­ve­si­mal­lin­nuk­ses­sa epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­tä­mään Sakatin kai­vos­hank­keen Na­tu­ra-ar­vioin­tia

AA Sakatti Mining Oy aikoo täydentää kaivoshankkeen Natura-arviota ely-keskuksen lausunnon perusteella.

Lapin ely-keskus ei pidä Sakatin kaivoshankkeen Natura-arviota asianmukaisena. Ely-keskuksen mukaan arvion perusteella ei voi varmistua siitä, onko kaivoshankkeella Viiankiaavan suojeluperusteisiin merkittävästi heikentäviä vaikutuksia vai ei. Lapin ely-keskus antoi luonnonsuojelulain mukaisen lausuntonsa Sakatin kaivoshankkeen Natura-arvioinnista keskiviikkona.

Ely-keskuksen mukaan arviointia on täydennettävä ennen kuin viranomainen voi antaa hankkeelle lupaa tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelman.