Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa kelk­kai­li­joi­hin rei­til­lä py­sy­mi­sen puo­les­ta – yh­dis­tyk­sen mukaan reit­tien ul­ko­puo­li­nen, luvaton kelk­kai­lu on huo­les­tut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt

Paliskuntain yhdistys vetoaa kelkkailijoihin, jotta he pysyisivät merkityillä reiteillä poronhoitoalueella, jotta porot ja muut eläimet eivät häiriintyisi.

Yhdistyksen mukaan reittien ulkopuolinen, luvaton kelkkailu on huolestuttavasti lisääntynyt viime vuosien aikana ja ongelmia on esiintynyt muun muassa Enontekiöllä.

Suomessa moottorikelkalla ei saa liikkua maastossa ilman maanomistajan lupaa. Metsähallituksen myöntämä uralupa ei anna oikeutta ajaa reittien ja urien ulkopuolella.

Utsjoella, Inarissa ja Enontekiöllä Metsähallitus myöntää kuntalaisille lumipeitteisen ajan maastoliikenneluvan, mutta sekin oikeuttaa vain välttämättömissä asioissa liikkumiseen.

Suomessa moottorikelkalla ei saa liikkua maastossa ilman maanomistajan lupaa. Metsähallituksen myöntämä uralupa ei anna oikeutta ajaa reittien ja urien ulkopuolella.
Suomessa moottorikelkalla ei saa liikkua maastossa ilman maanomistajan lupaa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita