Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Pa­la­taan­ko Poh­jois­mai­den välillä enää koskaan va­paa­seen liik­ku­vuu­teen – Pa­la­taan, mutta aikaa se vie, sanoo yh­teis­työ­mi­nis­te­ri

Korona on vienyt vapaan liikkuvuuden Pohjoismaiden rajoilta. Naapurimaahan pääsee vielä Norjaa lukuunottamatta tärkeisiin työtehtäviin koronatestin kautta.
Korona on vienyt vapaan liikkuvuuden Pohjoismaiden rajoilta. Naapurimaahan pääsee vielä Norjaa lukuunottamatta tärkeisiin työtehtäviin koronatestin kautta.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Suomesta Norjaan pyrkivällä ovat Norjan rajalla vastassa poliisit. Suomeen haluava törmää puolestaan rajavartijoihin ja ohjaamiseen koronatestiin.

Tanskaan pyrkiviltä rajalla kysytään todistusta puhtaasta koronatestistä.