Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Norr­bot­te­nin urak­ka­kil­pai­lus­sa pär­jää­mi­seen tar­vi­taan hyvät näytöt – suo­ma­lai­suu­des­ta ei ole etua, jos ei puhu ruotsia

Kavametin toisen polven yrittäjä Kimmo Liljamaa näkee Tornion esivalmisteluhallissa Ruotsin ja Meri-Lapin teollisuusinvestointien vaikutuksen.
Kavametin toisen polven yrittäjä Kimmo Liljamaa näkee Tornion esivalmisteluhallissa Ruotsin ja Meri-Lapin teollisuusinvestointien vaikutuksen.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Miljardien teollisuusinvestoinnit lähinaapurissa Norrbottenissa. Niistä lohkeaa varmasti urakoita pohjoissuomalaisille yrityksille?

Yksityiset ja julkiset investoinnit Norrbotteniin vuoteen 2040 mennessä ovat 700 miljardia kruunua eli noin 70 miljardia euroa.