Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Miten käyt­täi­sit 30 000 euroa? – Ro­va­nie­mi kysyy asuk­kail­ta ideoita osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ko­kei­lus­sa

Kokeilussa haetaan tekoja, jotka voidaan toteuttaa kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyönä. Tekojen kohteena ovat lapset ja nuoret sekä Korkalovaara.

Miten edistäisit lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tai kehittäisit Korkalovaaran asuinaluetta? Rovaniemen kaupunki toivoo asukkailtaan näihin teemoihin liittyviä ideoita osallistuvan budjetoinnin kokeilussa. Kokeilun jälkeen osallistuvasta budjetoinnista on tarkoitus tehdä kaupungin pysyvää toimintaa.

Kokeilussa on käytettävissä 30 000 euron määräraha, josta toinen puoli suunnataan lapsille ja nuorille ja toinen puoli Korkalovaaraan.  Sen ideoimiseen, mitä rahoilla käytännössä tehdään, voivat toukokuussa osallistua kaikki rovaniemeläiset. Ideoita toivotaan myös esimerkiksi yhdistyksiltä ja järjestöiltä sekä koululuokilta, oppilaskunnilta ja yrityksiltä.