Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Pääkirjoitus
Tilaajille

Malmien Lapissa ei nyr­pis­tel­lä kai­vok­sil­le sil­loin­kaan, kun ne si­joit­tu­vat Na­tu­ra-alueel­le

Pääkirjoitus // 1.12.2021

Vihreiden vaatimus siitä, että kaivoslaissa kiellettäisiin malmien etsiminen Naturaan merkityiltä suojelualuilta, ei saa juuri lainkaan kannatusta Lapista. Näin voidaan päätellä Lappi-sopimuksesta, jonka Lapin liiton valtuusto hyväksyi maanantaina (LK 30.11.).

Valtuutettu Pekka Nyman (vihr.) halusi sopimuksesta pois kohdan, missä todetaan, että "Natura-alueilta löytyviä merkittäviä malmiesiintymiä voidaan hyödyntää ja samalla tarjota suojeluun korvaavia alueita". Poistoehdotus kaatui äänin 42–6. Puolesta äänestivät vain vihreät ja osa vasemmistoliiton valtuutetuista. Luottamushenkilöiden ylivoimainen enemmistö on sitä mieltä, että malmeja on voitava etsiä ja kaivoksia avata myös suojelualueille.