Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pääkirjoitus
Tilaajille

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

Pohdinta mahdollisesta maakuntaverosta siirtyy seuraaville hallituksille. Maakuntaveron käyttöönottoa selvittänyt komitea päätyi siihen, että pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ei vielä luo perustetta maakuntaverolle. Parlamentaarinen eli kaikkien puolueiden edustajista koostunut komitea sai työnsä valmiiksi viikko sitten.

Komitean mielestä maakuntaveroon voidaan palata vasta vuosien päästä. Ensin täytyy kerätä kokemuksia siitä, miten vuoden 2023 alussa aloittavien hyvinvointialueiden – eli maakuntien – valtionrahoitus toimii. Maakuntavero voisi  komitean mukaan olla perusteltu vasta sitten, kun maakunnat saavat lisää tehtäviä.