Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Kolumni
Tilaajille

Luonto ei vanhene koskaan – siksi ko­ko­sim­me ret­ki­liit­tee­seen Lapin Kansan par­hai­ta ret­kei­ly­ai­hei­sia juttuja viime vuo­sil­ta

Juhannusaattona ilmestyi Lapin Kansan retkiliite. Näköislehteen on koottu lehdessä ilmestyneitä retkeilyyn liittyviä juttuja. Liite on vain tilaajien luettavissa.

Idea Retki-Luppoon syntyi Lapin Kansan arkistoa selatessa. Mielen täytti ihmetys, lähes liikutus: Tällainenkin paikka on ihan lähellä!