Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­tao­san säh­köis­tys­ura­kan suun­nit­te­lu alkaa, ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Ratatek oy – var­si­nai­set ra­ken­nus­työt käyn­tiin ensi keväänä

Tornionjoen ratasilta yhdistää Ruotsin ja Suomen rautatiet. Se sähköistetään osana Laurila-Tornio-Haaparanta-radan sähköistysurakkaa.
Tornionjoen ratasilta yhdistää Ruotsin ja Suomen rautatiet. Se sähköistetään osana Laurila-Tornio-Haaparanta-radan sähköistysurakkaa.
Kuva: Pekka Aho

Laurila–Tornio–Haaparanta-rataosan sähköistysurakan urakoitsijaksi on valittu Ratatek oy.  Ratatek Oy suunnittelee ja toteuttaa sähköistysurakan.

Laurila−Tornio−Haaparannan suunnittele ja toteuta -sähköistysurakka käynnistyy suunnittelulla. Urakkasopimus on allekirjoitettu heinäkuun lopulla ja suunnittelu käynnistyy heti.

– Ratatek oy aloittaa urakan rakentamissuunnittelun ja suunnittelu kestää ensi vuoden puolelle saakka.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.