Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

Kannanotossa todetaan, että uuden hallitusohjelman suunnitelma kännykän käytön rajoittamisesta koulupäivien aikana on tarpeellinen.

Nykyisen lainsäädännön mukaan kännykän häiritsevän käytön voi kieltää oppitunnilla, mutta yleistä kieltoa ei voi asettaa, ellei siitä ole erikseen sovittu huoltajien kanssa. Kuvituskuva.
Nykyisen lainsäädännön mukaan kännykän häiritsevän käytön voi kieltää oppitunnilla, mutta yleistä kieltoa ei voi asettaa, ellei siitä ole erikseen sovittu huoltajien kanssa. Kuvituskuva.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomen Lastenlääkäriyhdistys, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ja Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ilmoittavat tukevansa kännykän käytön rajoittamista koulupäivän aikana.

Kannanotossa todetaan, että uuden hallitusohjelman suunnitelma kännykän käytön rajoittamisesta koulupäivien aikana on tarpeellinen.

Allekirjoittaneet lastenlääkärit, lastenpsykiatrit ja nuorisopsykiatrit kertovat olevansa huolissaan lasten ja nuorten aivojen kuormituksen lisääntymisestä, johon kännykän ja muiden digilaitteiden käyttö vaikuttaa.

Kännykän käyttöön liittyy useita haittoja

Kannanotossa viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan kännykkä on yksi lasten ja nuorten levottomaan käytökseen vaikuttava tekijä. Ruutuajan kerrotaan olevan yhteydessä keskittymisvaikeuksiin, tunne-elämän häiriöihin ja ylivilkkauteen.

Kännykän ja sosiaalisen median käytön todetaan vaikuttavan minuuden kehitykseen ja altistavan valvomattomana kiusatuksi tulemiselle. Aikuisen mahdollisuuden vaikuttaa lasten toimintaan sanotaan vähentyneen, koska kännykkä toimii merkittävänä tietolähteenä ja vuorovaikutusalustana.

Myös vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan ala- ja yläkoululaisista kolmannes haluaisi viettää aikaa enemmän netin ulkopuolella.

Ongelmien todetaan vähenevän ja oppimistulosten paranevan, jos kännykän käyttöä rajoitetaan koulupäivän aikana. Kannanotossa suositellaan, että lapsille taataan koulupäivien ajaksi oikeus oppimiseen ja kasvuun ilman liiallista digilaitteiden käyttöä.