Lasten puut­teel­li­nen tieto sek­suaa­li­suu­des­ta al­tis­taa heidät hy­väk­si­käy­töl­le, sanoo oi­keus­psy­ko­lo­gi – opet­ta­jan on tärkeä osata tun­nis­taa rikos ja auttaa lasta

Luotettava aikuinen auttaa lasta toipumaan ja jaksamaan rikosprosessin läpi.

Lasten turvataito- ja seksuaalikasvatuksella on suuri rooli lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä, sanoo oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto.
Lasten turvataito- ja seksuaalikasvatuksella on suuri rooli lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä, sanoo oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto.
Kuva: Jouni Porsanger

Lasten ja nuorten seksuaalisuuteen liittyvät tiedot ovat puutteellisia ja voivat jopa altistaa heitä seksuaaliselle hyväksikäytölle. Näin sanoo oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto. Työssään hän kouluttaa poliiseja lapsiin kohdistuneista rikoksista ja kiertää  puhumassa myös opettajille seksuaalikasvatuksesta.

Opetuksessa on parannettavaa

Lasten turvataito- ja nuorten seksuaalikasvatuksella on suuri rooli lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä. Koulujen opetuksessa olisi Kauniston mukaan huomattavasti parannettavaa.