Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lapissa to­teu­te­taan Puo­lus­tus­voi­mien il­ma-aluk­siin kes­kit­ty­viä testejä – Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­laan mie­hi­tet­ty­jen ja mie­hit­tä­mät­tö­mien il­ma-alus­ten yh­teis­työ­tä

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Saksan asevoimien kanssa.

Puolustusvoimat järjestää Rovajärvellä ja Kemijärvellä 23.–28.8. välisenä aikana testejä miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistyöstä.

Tutkimusta toteutetaan yhteistyössä Saksan asevoimien Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) -tutkimusprojektin kanssa, kerrotaan Puolustusvoimien verkkosivuilla. Suomi keskittyy tutkimuksessa ihmisen ja koneen väliseen yhteistoimintaan.

Suomen ja Saksan tutkimusyhteistyöllä vahvistetaan ymmärrystä miehittämättömän ilmailun kehityksestä sekä arvioidaan ilma-alusten toimintaa suomalaisissa olosuhteissa. Teollisuusyritykset Suomesta ja Saksasta osallistuvat tutkimukseen.

Miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoiminnalla voidaan parantaa tilannekuvaa, pienentää omiin joukkoihin kohdistuvaa uhkaa, vähentää väsymyksen tai stressi aiheuttamia virhearviointeja sekä parantaa suorituskykyä. Teknologioiden hallitseminen on edellytys tulevina vuosikymmeninä tapahtuvalle aseteknologian kehitykselle ja sodankuvan muutokselle.

Samanaikaisesti seurataan miehittämättömien asejärjestelmien kehitystä ja sen käytön sääntelyä. Arvioidaan, että näillä järjestelmillä kyetään tukemaan ilmavoimien operaatioita 2030-luvulta alkaen.