Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Lapin metsiä voidaan suo­jel­la lisää, mutta vain jos met­sän­omis­ta­jat ja kunnat kan­nat­ta­vat – Kärnä: "Jos ei ole pai­kal­lis­ten hy­väk­syn­tää, suo­je­lul­le pitää sanoa ehdoton ei"

Lapin metsien suojelua voidaan jatkaa, mutta suojelun pitää aina perustua vapaaehtoisuuteen. Jos metsänomistaja tai esimerkiksi kunta valtuuston yhteisellä päätöksellä ajaa suojelualueen perustamista, suojelualue voidaan ja kannattaa perustaa.

Luonnonsuojelujärjestöjen tai ympäristöministeriön painostuksesta uusia suojelualueita ei kaivata.