Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lua­lue

Tilaajille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­jou­tuu lo­pet­ta­maan oman syn­ny­tys­toi­min­nan muu­ta­man vuoden siir­ty­mä­ajal­la

Piiri esittää Lapin synnytysten keskittämistä yhteen paikkaan siinä vaiheessa, kun hallituksen sote-uudistus siirtää synnytykset maakuntien vastuulle.

Kemi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tarjoutuu lopettamaan synnytystoiminnan alueen omassa keskussairaalassa, jotta Lapin synnytykset saataisiin järjestettyä uudelleen suunnitelmallisesti ja potilasturvallisuutta vaarantamatta.

Lopettaminen tapahtuisi muutaman vuoden päästä.