Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Tilaajille

Lä­hi­ope­tuk­seen ei enää palata toisen asteen ja kor­kea­kou­lu­jen yk­si­köis­sä – toi­mi­ti­lois­sa voidaan jär­jes­tää yk­sit­täi­siä näyt­tö­jä val­mis­tu­vil­le

Toisen asteen ja korkeakoulujen opinnot viedään maaliin pääasiassa etänä.

Hallituksen viimeisimpien linjausten mukaan lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa voidaan harkinnanvaraisesti palata lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen.

Lapissa koulut jatkavat opetusta etänä lukukauden loppuun asti hallituksen suositusten mukaisesti.