Tilaajille

Ky­lä­läi­set pel­kää­vät psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan muuton hei­ken­tä­vän Muu­ro­lan pal­ve­lu­ja – Kylä tarjoaa pal­ve­lut myös vii­del­le pie­nem­mäl­le kylälle

Muurolan psykiatrinen sairaala siirtyy lähivuosina kylältä Rovaniemen Ounasrinteelle Lapin keskussairaalan viereen. Sairaala on ollut osa kylää jo 46 vuoden ajan, ja kyläläisiä huolettaa, tarkoittaako sairaalan siirtyminen palvelujen heikentymistä kylällä.

Sairaalassa on kyläläisten laboratoriopalvelut. Jos ne loppuvat, kyläläiset ja Muurolan eteläpuolella asuvat joutuvat jatkossa asioimaan Rovaniemellä. Muurolalaisille se tarkoittaa 25 kilometrin matkaa, ja sivukyliltä tuleville 30–46 kilometrin matkaa yhteen suuntaan.