Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Kolt­ta­saa­me­lai­set tekivät kirjan kat­ril­li­pe­rin­tees­tään – Se­vet­ti­jär­ven kolt­ta­kat­ril­lin ohjeet ja nuotit jul­kais­taan ensi kertaa

Sevettijärven kolttakatrillin ohjeet ja nuotit kootaan samoihin kansiin ensimmäistä kertaa. Saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta julkaistava Sevettijärven kolttakatrilli -kirja sisältää muun muassa kolttakatrillin tanssiohjeet ja säestysnuotit, tiedotteessa kerrotaan.

Sevettijärven kolttakatrilli -kirja sisältää kolttasaamelaisten perinteisen katrillin tanssiohjeet, askelkuviot ja neljä erilaista katrillin säestysnuottia. Kirja sivuaa lisäksi katrillin historiaa ja siinä on tietoa katrillin tanssimisesta ja kolttasaamelaisten katrillielämästä.