PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Kiis­te­ly Raa­nu­jär­ven ja Kar­hak­ka­maan tuu­li­voi­ma­lois­ta jatkuu vaalien jäl­keen­kin– Aihe jakaa uusien val­tuu­tet­tu­jen mie­li­pi­tei­tä myös puo­luei­den sisällä

Tuulivoima jakaa uusien valtuutettujen mielipiteitä myös puolueiden sisällä. Avoimesti tuulivoimaa vastustaneet keräsivät kannatusta.

Tuulivoimalhankkeiden eteneminen Ylitornion Raanujärvelle tai Tornion Karhakkamaahan pysyy kunnissa keskustelun aiheena.

Uudet valtuutetut tuovat siihen lisäpuhtia. Valtuustoihin meni avoimesti Karhakkamaan ja Raanujärven tuulivoimaloiden vastustajia. Lapin Kansan vaalikoneen vastausten perusteella uusien valtuutettujen mielipiteet tuulivoimasta jakautuvat  puolueiden sisällä. Kaikki eivät paljastaneet korttejaan vastaamalla kysymyksiin.