Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Kes­ki­poh­jan­maa: Yli­vies­ka­lai­nen Si­ka­baa­ri ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sen kaik­kien li­ha­tuot­tei­den hä­vit­tä­mis­mää­räys oli liikaa

Ylivieskalainen Sikabaarin Lihatuote oy hakeutuu konkurssiin, kertoo Keskipohjanmaa. Konkurssin syynä on Ruokaviraston kesäkuussa tekemä päätös määrätä yrityksen kaikki lihatuotteet hävitettäviksi.

Sikabaarin toimitusjohtaja Richárd Molnar kertoo Ylelle, ettei yrityksellä ollut päätöksen jälkeen taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa toimintaansa. Lihatuotteita jouduttiin hävittämään yli 30 000 euron edestä. Yrityksen taloudellinen tilanne oli heikko jo ennestään raaka-aineiden hinnan nousun vuoksi.

Ruokavirasto teki päätöksen yrityksen lihatuotteiden hävittämisestä, koska tuotteiden elintarviketurvallisuus oli vaarantunut. Yrityksen myymälä- ja tuotantotiloihin tehdyillä tarkastuskäynneillä selvisi muun muassa tuotantotilojen kunnossapidon laiminlyöntiä, puutteita hygieniassa ja jälkiä haittaeläimistä.

Lue lisää:

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

Yli­vies­ka­lai­sen

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita