Tilaajille

Kemissä 23 val­tuu­tet­tua al­le­kir­joit­ti aloit­teen päät­tä­jien kak­sois­roo­lien kiel­tä­mi­sek­si

Päättäjät haluavat lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupungin hallintoon ja lisää tietoa tytäryhtiöiden asioista.

Kemi

Yli puolet Kemin kaupunginvaltuutetuista on allekirjoittanut valtuustoaloitteen, jolla pyritään lisäämään kaupungin päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Varavaltuutettu Matti Adolfsenin (vas) jättämässä aloitteessa esitetään kaupungin konserniohjeen muuttamista niin, että päättäjien kaksoisroolit kiellettäisiin. Kaksoisroolilla tarkoitetaan sitä, kun luottamushenkilö toimii yhtä aikaa kaupungin omistaman yhtiön hallituksessa ja kaupunginhallituksessa.