Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Kemissä 23 val­tuu­tet­tua al­le­kir­joit­ti aloit­teen päät­tä­jien kak­sois­roo­lien kiel­tä­mi­sek­si

Päättäjät haluavat lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupungin hallintoon ja lisää tietoa tytäryhtiöiden asioista.

Kemi

Yli puolet Kemin kaupunginvaltuutetuista on allekirjoittanut valtuustoaloitteen, jolla pyritään lisäämään kaupungin päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Varavaltuutettu Matti Adolfsenin (vas) jättämässä aloitteessa esitetään kaupungin konserniohjeen muuttamista niin, että päättäjien kaksoisroolit kiellettäisiin. Kaksoisroolilla tarkoitetaan sitä, kun luottamushenkilö toimii yhtä aikaa kaupungin omistaman yhtiön hallituksessa ja kaupunginhallituksessa.