Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Ke­mi­jo­ki Oy:n tekemä Sie­ri­lä-va­li­tus kaatui kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – ve­si­lain mu­kai­nen lupa ra­ken­ta­mi­seen yh­tiöl­lä on jo

Kemijoki Oy jatkaa voimalaitoksen valmistelua.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Kemijoki Oy:n valituksen, joka liittyy Sierilän voimalaitokselle suunnitellun kone- ja luukkuaseman rakentamiseen.

Rakennusluvan myönsi Rovaniemen ympäristölautakunta ja siitä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan. Tämän jälkeen Kemijoki Oy valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.