Kan­san­edus­ta­jien enem­mis­tö torjuu ky­se­lys­sä pak­ko­ro­ko­tuk­sen koronaa vastaan – kol­man­nes vas­tan­neis­ta kan­nat­taa vä­hin­tään osit­tais­ta pakkoa

Kaksi kolmasosaa Lännen Median kyselyyn vastanneista kansanedustajista luottaisi aikanaan valmistuvan koronavirusrokotuksen vapaaehtoisuuteen. Kyselyyn vastasi 101 kansanedustajaa.

Jokavuotinen vapaaehtoinen influenssarokotus suojaa suomalaisia. Aikanaan koronavirusrokotteesta ei ole tulossa pakollista.
Jokavuotinen vapaaehtoinen influenssarokotus suojaa suomalaisia. Aikanaan koronavirusrokotteesta ei ole tulossa pakollista.
Kuva: Eriika Ahopelto

Tartuntatautilaissa on pakkorokotuspykälä, mutta suurin osa Lännen Median kyselyyn vastanneista kansanedustajista ei käyttäisi sitä koronavirusrokotteen kohdalla.

Vastanneista kansanedustajista 8 prosenttia tekisi koronavirusrokotteesta pakollisen kaikille. Vastaajista 23 prosenttia käyttäisi pakkorokotusta osittain tietyille ryhmille, kuten terveydenhoidon ammattilaisille. Osittainen pakko voisi lainsäädännön mukaan tarkoittaa myös tiettyjä ikäluokkia.

Vastanneista edustajista 63 prosenttia ei halua pakkorokotusta, ja 6 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Kyselyyn vastasi 101 kansanedustajaa 14.9.–1.10.

Kannat eivät puolueeseen sidottuja

Koronarokotteen tapauksessa puoluekannalla ei ole suurta merkitystä mielipiteeseen.

Suurimmista eduskuntaryhmistä sdp:stä, perussuomalaisista ja kokoomuksesta löytyy kannatusta kaikille vaihtoehdoille suurin piirtein koko eduskunnan suhteessa.

Keskustalaiset vastaajat ovat puolestaan eniten pakkorokottamisen kannalla. Keskustan vastanneista edustajista peräti 73 prosenttia kannattaa pakkorokotuksia ainakin osalle väestöä. Kaikille pakkoa kannattaa 27 prosenttia vastanneista.

Kuitenkin vain 11 keskustan kansanedustajaa 31:stä vastasi kyselyyn, joten koko ryhmän näkemyksestä ei ole täyttä varmuutta.

Rkp ja kristillisdemokraatit olivat selvimmin rokotuspakkoa vastaan, kuten myös yhden edustajan ryhmät nyt-liike eli Harry "Hjallis" Harkimo ja Ano Turtiainen.

– Suomessa rokotukset ovat vapaaehtoisia, ja rokotekattavuus on saatu hyvällä tiedottamisella, toteaa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Rkp:stä ja kristillisdemokraateista lähes kaikki vastasivat kyselyyn.

Vihreistä ja vasemmistoliitosta yksikään vastannut kansanedustaja ei kannattanut rokotuspakkoa kaikille, mutta kannatusta osittaiselle pakolle tuli molemmista ryhmistä.

Näin pakkorokotuksen kannattajat perustelivat

Koronavirusrokotuksen pakollisuutta kannatti 8 prosenttia vastanneista kansanedustajista.

– Valistus on ollut toistaiseksi paras tie edetä rokotteiden käytössä. Valitettavasti erilaiset salaliittoteoriat, huuhaa ja rokotevastaisuus ovat lisääntyneet. Laumasuoja edellyttää laajaa osallistumista. Vapaamatkustamista ei ole syytä hyväksyä, perustelee kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru.

Hän kannattaa rokotuspakkoa kaikille, poikkeuksena perustellut lääketieteelliset syyt.

Myös keskustan kansanedustaja Pasi Kivisaari kannattaa rokotuspakkoa.

– On kuitenkin selvää, että rokotteen tulee olla turvallinen, testattu ja ihmisen terveyttä edistävä.

Osittaisen pakon puolesta vastanneet pitivät tärkeimpinä rokotettavien ryhminä riskiryhmiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa.

STM:n mukaan pakkorokotusta ei tule

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei vastannut Lännen Median kysymyksiin rokottamisen pakollisuudesta. Rokotus kuuluu hänen toimialaansa sosiaali- ja terveysministeriössä (STM).

STM:n ylilääkärin Sari Ekholmin mukaan tartuntatautilain pakkorokotuspykälä ei koske koronaviruksen aiheuttamaa tautitilannetta.

– Pykälä on laissa väestön suojelemiseksi, jos esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa levitetään väestöön sellaista hyvin tappavaa patogeenia, jota vastaan on olemassa rokotus ja pakollisin rokotuksin voitaisiin rajata taudin leviämistä ja vähentää kuolleisuutta, Ekholm kertoo.

Tällainen tauti voisi olla esimerkiksi isorokko, joka nostetaan esiin hallituksen esityksen perusteluissa. Koronavirus ei ole niin tappava, että se vaatisi pakollisen rokotuksen.

Näin kysyimme

Pitäisikö Suomessa aikanaan käytettävän koronavirusrokotteen olla pakollinen?

Kyllä  8 %

osittain  23 %

ei  63 %

en osaa sanoa  6 %.

Kyselyyn vastasi 101 kansanedustajaa 14.9.–1.10. Vastausprosentti on 50,5.

Vastauksista 90 tuli Webropol-kyselyohjelman kautta ja 11 tekstiviestillä.

Sanottua

Näin kansanedustajat perustelivat

Eva Biaudet (r.)

"Meidän rokotepolitiikka on jo vuosikymmeniä perustunut vahvaan tietopohjaiseen vaikuttamiseen ja luottamukseen terveysviranomaisten suosituksiin. Se on ollut menestysresepti."

Sanna Antikainen (ps.)

"Pitää varmistua ensin koronarokotteen turvallisuudesta, ettei tule uutta narkolepsiavyyhtiä."

Mirka Soinikoski (vihr.)

"Sairaalassa potilailla on oikeus luottaa siihen, että henkilöstö on asianmukaisesti rokotettu kausi-influenssaa vastaan."

Tuula Väätäinen (sd.)

"Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöille on ilman muuta oltava vahva suositus."

Mia Laiho (kok.)

"Rokotteen saatavuus tulee olemaan ainakin alkuun merkittävin haaste, joten rokotusten aloittaminen riskiryhmistä on alkuvaiheessa tärkeää."

Päivi Räsänen (kd.)

"Nyt syksyllä toivon maksuttomien influenssarokotusten laajentamista kaikille halukkaille, jotta influenssaepidemia ei olisi entisestään vaikeuttamassa koronatoimia."

Anna Kontula (vas.)

"Rokotuskattavuutta ei tehdä pakottamalla, vaan valistamalla ja tekemällä rokotuksen ottaminen helpoksi."

Pekka Aittakumpu (kesk.)

"Suomalaiset ovat vastuullista kansaa. Uskon, että vapaaehtoisuus riittää, jos saamme luotettavaksi ja turvalliseksi todennetun koronarokotteen."

Mika Niikko (ps.)

"Mikäli WHO suosittelisi pakollista koronarokotetta, valtioneuvoston ei tule siihen ryhtyä. Koronassa ei ole kyse pakkorokotuksen tarkoittamasta vakavaa vahinkoa aiheuttavasta taudista saati että se olisi huomattavan tappava tauti."

Jenni Pitko (vihr.)

"Käynnissä on useita koronavirusrokotetutkimuksia, emmekä siis vielä tiedä lainkaan, minkälainen mahdollinen rokote tulee olemaan, kuinka pitkäksi ajaksi se tarjoaisi immuniteetin koronavirusta vastaan, millaisia mahdollisia sivuvaikutuksia sillä olisi ja kuinka tehokas rokote olisi."

Johannes Koskinen (sd.)

"Riskiryhmille ja esimerkiksi hoitohenkilöstölle rokotussuojan pitää olla pääsääntöisesti pakollinen. Tartuntatautilain 47 pykälän mukainen koko kansan pakollinen rokotus on tarkoitettu vielä koronaa vakavampien tautien varalta."

Marko Kilpi (kok.)

"Aina, kun jotain halutaan säätää kielletyksi tai pakolliseksi, on pohdittava, miten valvonta ja lain toteutuminen hoidetaan. Mitä sitten, kun joku kieltäytyy ottamasta rokotetta? Mitkä ovat seuraukset, sanktiot?"

Harry Harkimo (liik.)

"Rokotteen ottaminen tulisi olla vapaaehtoista. Tavoitteena tulisi olla laumasuojan kattavuus 80–90-prosenttisesti. Mikäli tähän ei päästä, asia olisi syytä ottaa pikaisesti uudelleen tarkasteltavaksi.

Kim Berg (sd.)

"Haluan luottaa myös tässä tilanteessa suomalaisten vastuuntuntoon ja harkintakykyyn. Olemme pärjänneet tähän asti koronan suhteen huomattavasti monia maita paremmin juuri siitä syystä, että ihmiset ovat noudattaneet hallituksen antamia suosituksia muun muassa fyysisen etäisyyden, etätöiden ja käsihygienian suhteen. Määräykset ovat harvoin avain onneen."

Ano Turtiainen

"Korruptio ei ole ollut Suomessa koskaan niin näkyvää ja häpeilemätöntä, mitä se on tällä hetkellä. Aika rohkeaa alkaa puhumaan pakkorokottamisesta tässä kaupallisuuden ja korruption ajassa."

Anders Adlercreutz (r.)

"Voi harkita pakollisuutta tiettyjen ammattiryhmien osalta, esimerkiksi hoivakotien henkilökunnan osalta."

Merja Kyllönen (vas.)

"Uskon edelleen vapaaehtoiseen rokotusohjelmaan ja rokotusten maksuttomuuteen, enkä lähtisi pakottamaan rokotuksiin. Toki mikäli vapaaehtoisuus ei enää toimi, kuten tähän saakka, olisin valmis myös tarkastelemaan tilannetta uusiksi."

Heikki Autto (kok.)

"Suomalaiset ovat valveutuneita ja ymmärtävät varmasti rokotesuojan merkityksen ilman pakkoa."

Joonas Könttä (kesk.)

"Mielestäni alussa on järkevintä lähteä turvaamaan riskiryhmään kuuluvien ihmisten terveyttä ja sen jälkeen laajentaa rokotuskattavuutta mahdollisimman monelle suomalaiselle."

Kristiina Salonen (sd.)

"Tämän hetkisen tiedon mukaan koronavirus tulee elämään keskuudessamme muiden virusten tavoin. Influenssarokotus on mahdollistettu niille, jotka ovat riskiryhmässä, mutta sen voi ottaa jokainen kansalainen suojellakseen itseään tai läheisiään virukselta. Uskoisin, että covid-19-rokotteen osalta tullaan toimimaan samalla tavalla. Jos koronavirus tulevaisuudessa voidaan karkottaa kokonaan väestörokotuksella, niin tällöin sen tulisi olla osa kansallista rokoteohjelmaa. Sekään ei silti tarkoittaisi pakkoa."

Anne-Mari Virolainen (kok.)

"Suomen rokoteohjelma on jo nyt kattava. Koronan osalta on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisia suojataan ja myös se, etteivät he altista potilaita. Tässä ratkaisevaa on työnantajan ja työntekijän keskinäinen sopimus rokotesuojasta. Luotan suosituksiin ja ihmisten omaan kykyyn tehdä päätöksiä."

Vilhelm Junnila (ps.)

"Suurin osa terveydenhuollon työntekijöistä ottaa esimerkiksi kausi-influenssarokotteet vapaaehtoisesti. Sama koskettaa senioreja ja muita riskiryhmissä olevia. Pakottamalla ei saada aikaiseksi muuta kuin vastareaktio rokotesuhtautumiseen. On silti tärkeää, että mahdollinen rokote varataan aluksi ensisijaisesti terveydenhuollon työntekijöille ja riskiryhmiin kuuluville."

Noora Koponen (vihr.)

"Rokotteen kehittäminen on vielä kesken. Emme tiedä rokotteen tehosta, mahdollisista haittavaikutuksista, vaikutuksen kestosta tai siitä, kuinka eri ihmisryhmät rokotteeseen reagoivat. Lähtökohtaisesti kuitenkin ihmisen itsemääräämisoikeus omaan kehoon ja terveydenhoitoon on oltava hyvin korkea."