suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Ka­la­sy­dän käyn­nis­tyi Tai­val­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la – en­sim­mäi­nen taimen nousi tunnin sisällä Ter­vo­lan puo­lel­le

Keminmaa

Kemijoki Oy on asentanut Taivalkosken voimalaitokseen hydraulisesti toimivan Kalasydän-kalatien.

Voimalaitos pysäytettiin hetkeksi ja Kalasydän uitettiin voimalaitoskanavaan. Ensimmäinen taimen nousi viime viikolla Kalasydämen kautta voimalaitoksen yli Tervolan puolelle jo tunnin sisällä järjestelmän käynnistämisestä.