Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Itä-La­pis­sa edis­te­tään yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä kun­ta­ra­jo­jen yli – ta­voit­tee­na elä­vöit­tää alueen yri­tys­toi­min­taa ja edistää muut­to­lii­ket­tä Itä-La­pin kuntiin

Itä-Lapissa on käynnissä yrittäjille suunnattu hanke, jonka tavoitteena on elävöittää alueen yritystoimintaa ja rakentaa yhteistyöverkostoja kuntarajojen yli.

Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeessa pureudutaan Itä-Lapin elinkeinotiimien ja yrittäjien kanssa ajankohtaisiin kysymyksiin ja luodaan palveluprosessi, joka palvelee Itä-Lapin kuntien elinvoimaisuutta, elinkeinotoimintaa, yrittäjyyttä, muuttoliikettä Itä-Lapin alueelle ja palvelujen kattavuutta. Hankkeesta tiedottaa Itä-Lapin kuntayhtymä.