Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Hoi­va­pai­kan ar­vioin­nis­sa kes­keis­tä on iäkkään toi­min­ta­ky­ky

Palveluasumisen myöntämisessä päätöstä ohjaavat iäkkään henkilön toimintakyky ja palveluntarve iästä riippumatta sekä kotiin annettavien palvelujen riittävyys.
Palveluasumisen myöntämisessä päätöstä ohjaavat iäkkään henkilön toimintakyky ja palveluntarve iästä riippumatta sekä kotiin annettavien palvelujen riittävyys.
Kuva: Vesa Joensuu

Saara Mustonen kirjoitti (UR 27.10.) tilanteesta, jossa hänen 95-vuotias miehensä ei ole saanut Rovaniemeltä hoivapaikkaa.

Ikäihmisten palveluissa lähtökohtaisesti edistetään iäkkäiden kotona asumista. Ensin kartoitetaan, riittävätkö kotiin annettavat palvelut ja muu tuki.

Arviointi tapahtuu joko kotihoidon arviointijaksoilla, kotikäynneillä tai arviointiyksikössä iäkkään henkilön tilanne huomioiden. Arvioinnin pohjalta yhdessä iäkkään henkilön ja lähiomaisen kanssa etsitään ratkaisuja ja järjestetään palveluja.

Kotona asumista tukevia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, jaksohoito, päivätoiminta ja järjestöjen toiminta. Jos ikäihmisen kotona asuminen ei tukitoimista huolimatta ole enää mahdollista, tulevat asumispalvelut ajankohtaiseksi.

Ymmärrämme omaisten pettymyksen tilanteessa, jossa päätös on kielteinen.

Palveluasumisen myöntämisessä päätöstä ohjaavat iäkkään henkilön toimintakyky ja palveluntarve iästä riippumatta sekä kotiin annettavien palvelujen riittävyys. Iäkkään henkilön kohdalla toimintakyvyssä voi tapahtua muutoksia nopeastikin.

Muistutamme, että tilanteissa, joissa iäkkäillä kuntalaisilla tai lähipiirillä on huolta omasta tai toisen ikäihmisen jaksamisesta, tulee olla yhteydessä ikäihmisten neuvontapiste Nestoriin (p. 016 322 2580 ma–pe klo 9–14).

Kirjoittajista Johanna Lohtander on palvelualuepäällikkö Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa ja Johanna Pikkuaho ikäkeskuksen palveluesimies Rovaniemen kaupungissa.