Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Hau­dois­ta kai­ve­tuis­ta vai­na­jien luista ei ollut tie­teel­le mitään hyötyä – "Tämä on synkkää tieteen his­to­riaa"

Helsingin yliopiston vararehtorin Hanna Snellmanin mukaan Inariin ja Utsjoelle palautettuja saamelaisvainajien luita tutkittiin paljon.

Synkkä harhapolku tieteen historiassa.

Sellaiseksi Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellman luonnehtii aikakautta, joka alkoi luvattomasta hautojen kaivelusta ja päättyy hiljalleen, kun vainajien jäänteitä palautetaan tutkimuskokoelmista kotiseuduilleen.