Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Hal­li­tus val­mis­te­lee järeät toimet itä­ra­jan tur­va­pai­kan­haun py­säyt­tä­mi­sek­si – ra­ja­var­tio­lain uudet keinot otetaan käyt­töön

Vuonna 2022 säädetyt lisäykset rajavartiolakiin joutuvat nyt tositestiin. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi tiistaina, että Suomi valmistautuu jyrkimmillään sulkemaan itärajan ja keskittämään turvapaikanhaun muualle, jos Venäjän rajaviranomaiset eivät lopeta ilman matkustusasiakirjoja tulevien turvapaikanhakijoiden päästämistä Suomen rajalle.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi hallituksen puuttuvan nopeasti itärajan turvapaikanhakijoiden tuloon valmistelemalla valtioneuvoston yleisistuntoon esityksen rajavartiolain 16. pykälän käyttöönotosta.
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi hallituksen puuttuvan nopeasti itärajan turvapaikanhakijoiden tuloon valmistelemalla valtioneuvoston yleisistuntoon esityksen rajavartiolain 16. pykälän käyttöönotosta.
Kuva: Aleksi Vienonen

Suomen ja Venäjän väliselle itärajalle on tullut viime viikon aikana poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita kolmansista maista kuten Irakista, Somaliasta ja Jemenistä.

Määrä on kiihtynyt maanantaina ja tiistaina, jolloin turvapaikanhakijoita oli tullut tiistain puoleenpäivään mennessä 60. Viime viikolla heitä tuli 71. Kyseessä on uusi ilmiö.

Venäjän rajaviranomaiset ovat muuttaneet linjaansa, eivätkä enää estä ilman matkustusasiakirjoja tulevien henkilöiden saapumista Suomen rajalle. Suomen rajaviranomaiset eivät ole saaneet venäläisiä viranomaisia palaamaan entiseen käytäntöön yrityksistään huolimatta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hallitus kokoontuivat tiistaina keskustelemaan jatkotoimenpiteistä. Keskustelun perusteella sisäministeriö valmistelee välittömästi valtioneuvoston yleisistuntoon esityksen rajavartiolain 16 pykälän käyttöön otettavista toimenpiteistä. Kyseinen pykälä on säädetty vuonna 2022 juuri tällaista tilannetta varten.

Vakavimmillaan itärajan rajanylityspaikka tai paikkoja voidaan sulkea ja keskittää turvapaikanhaku yhdelle raja-asemalle, joka ei välttämättä ole itärajalla.

– Hallitus vastaa tähän tilanteeseen ja etenee näissä toimissa oikeudellisten edellytysten täyttyessä, sanoi sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiedotustilaisuudessa tiistaina.

"Jos eivät toimi, mennään kovempiin"

Sisäministeri Rantasen mukaan valmistelussa ei ole tarkoitus heti mennä keinovalikoiman äärimmäisyyksiin, mutta samalla taataan mahdollisuus muuttaa linjaa tilanteen jatkuessa tai kertautuessa.

– Lähdetään välttämättömyysarviosta. Ensin käytetään lievemmät keinot ja jos ne eivät toimi, mennään kovempiin, Rantanen sanoi.

Lain mukaan raja-asemien sulkeminen ja muut järeät toimenpiteet vaativat lyhyessä ajassa poikkeuksellisen suurta rajan ylittäjien määrää tai sitä, että on epäily, että maahantulo on vieraan valtion tai muun toimijan vaikutuksesta tapahtuvaa.

Pienkin määrä voi vaikeuttaa rajaturvallisuutta

Laissa myös mainitaan tilanteen edellytyksistä uhka kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle.

Rajavartiolaitoksen pääesikunnan eversti Mikko Lehmus avasi tiedotustilaisuudessa ongelmaa siten, että kyse ei ole vain turvapaikanhakijoiden kokonaismäärästä.

Jos heitä tulee tarpeeksi paljon yhdellä hetkellä yhdelle raja-asemalle, se voi viedä kaiken rajahenkilökunnan huomion ja sitä kautta haitata muuta rajavalvontaa ja kansallista turvallisuutta.

– Tässä ei ole kyse turvapaikanhakijoiden kokonaismäärästä. Sellaiseen tilanteeseen, jossa olimme vuonna 2015, emme aio ajautua, Rantanen viittasi yli 30 000 turvapaikanhakijaan tuolloin.

Rantanen myös nosti esiin, että Venäjältä tulleet turvapaikanhakijat voivat joko yksin, yhdessä tai ajan myötä aiheuttaa ongelmia yleiselle turvallisuudelle.

Rantanen ei vielä arvioinut suoraan, onko kyse Venäjän hybridioperaatiosta, kun sitä tiedotustilaisuudessa kysyttiin.

– Voihan se olla, että heitä jokin ärsyttää Suomen toiminnassa. En osaa sanoa.

Fakta

Rajavartiolain 16. pykälä lyhyesti

Valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen tai rajoittaminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi.

Sisäministeriö päättää kiireellisissä tilanteissa tarvittavista välittömistä toimenpiteistä, kunnes valtioneuvosto ratkaisee asian. Sisäministeriön on esiteltävä tekemänsä päätös viipymättä valtioneuvoston yleisistunnolle.

Valtioneuvosto voi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi, ja jos kyse on:

1) lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai

2) tiedosta tai perustellusta epäilystä, että maahantulo on vieraan valtion tai muun toimijan vaikutuksesta tapahtuvaa.

Tästä voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet.

Lähde: Finlex