kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Pääkirjoitus
Tilaajille

Hal­li­tus lykkäsi au­toi­lun ve­ro­pää­tök­set vaalien yli, autoilu ei saa Lapissa koh­tuut­to­mas­ti kal­lis­tua

Tieliikenne muodostaa Suomen kasvihuonepäästöistä noin viidesosan. Liikenteen päästöjen vähentäminen on siksi välttämätöntä, kun Suomesta tehdään hiilineutraalia maata jo vuoteen 2035 mennessä.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt on tavoitteena puolittaa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä vuoteen 2005 verrattuna. Tavoitteisiin on hallituksessa sitouduttu, mutta keinoihin yksituumaisuus loppuu.