Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Pääkirjoitus
Tilaajille

EU:n ko­mis­sio haluaa kieltää met­säs­tyk­sen suo­je­lu­alueil­la pe­rus­teil­la, jotka ker­to­vat syvästä tie­tä­mät­tö­myy­des­tä

Sallassa on riemuittu ympäristöministeriön puistopäätöksestä, jonka myötä Sallatunturin matkailukeskuksen ympärille syntynee kansainvälisesti vetovoimainen kansallispuisto. Sillä tuntuu olevan Sallassa vankka kannatus, mikä perustuu paitsi matkailunäkymiin myös siihen, että ministeriö on lupaillut paikallisten metsästys- ja kalastusoikeuden säilyvän myös puistossa. Entä, jos oikeudet eivät säilykään?

Euroopan komissio on tehnyt strategiaehdotuksen biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden palauttamisesta. Komissio haluaa, että vähintään 30 prosenttia EU-alueen kaikista maista ja meristä olisi suojelualueita.