Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Pääkirjoitus
Tilaajille

EU haluaa päättää yhä jä­sen­mai­den met­sä­po­li­tii­kas­ta, vaikka se ei kuulu unionin pää­tös­val­taan – Suomen on pi­det­tä­vä kiinni oi­keuk­sis­taan

Pääkirjoitus // 17.9.2022

EU:n perussopimuksen mukaan metsäpäätösvalta ei kuulu unionille, vaan jäsenvaltioille. Tämä ei ole hillinnyt EU:n haluja päästä päättämään Suomen metsistä – erityisesti niiden suojelusta. Keppihevosenaan EU käyttää muun muassa ilmasto- ja energialainsäädäntöään sekä monimuotoisuusstrategiaansa.

Tuorein hevostelu nähtiin, kun parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivistä, jolla asetetaan tavoite uusiutuvan energian määrälle ja ohjataan tukirahojen käyttöä. Uusiutuvan energian osuus on määrä nostaa 45 prosenttiin kaikessa energiantuotannossa 2030 mennessä.