Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Pääkirjoitus

Ener­gia­krii­si ko­put­te­lee jo ovella

Toimituksesta

Sähkö tulee töpselistä ja se on halpaa. Näinhän se on mennyt, mutta tulevana talvena tilanne voi olla toinen. Suomea ja koko Eurooppaa koettelee energiakriisi, joka johtuu osin Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan.  Euroopan maat ovat olleet vahvasti riippuvaisia Venäjän tuottamasta energiasta. Kun kaasuhanoja laitetaan kiinni, niin hätä on käsillä.

Edellinen energiakriisi alkoi Suomessa 1973. Hallituksen lääkkeinä energiakriisin taltuttamiseen oli liikenteessä kattonopeuden säätäminen 80 kilometriin tunnissa, huonelämpötilojen lasku, mainosvalojen ja katuvalojen sammuttaminen ja esimerkiksi asuntojen lisälämmittimien kieltäminen. Energiakriisi alkoi arabimaiden hyökkäyksestä Israeliin ja öljyn hinta nousi pilviin.