Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Eliniän nos­ta­mi­nen, so­teuu­dis­tus, ase­voi­mien mo­der­ni­soin­ti, ydin­jät­tei­den sii­voa­mi­nen – Asian­tun­ti­ja kertoo, miksi meidän pitäisi olla kiin­nos­tu­nei­ta Venäjän ark­ti­ses­ta stra­te­gias­ta

Eliniän nousua, nopeita nettiyhteyksiä syrjäseuduille, soteuudista, mutta myös muun muassa asevoimien modernisointia, teollisuushankkeita ja ilmastonmuutoksen torjumista.

Venäjän tuore arktinen strategia vuosille 2020–2035 on hengästyttävää luettavaa. Venäjä aikoo elvyttää omia pohjoisia alueitaan monin tavoin.