Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Di­gi­taa­li­nen ko­ronapas­si avaisi mat­kai­lua ja voisi lisätä myös eu­roop­pa­lais­ten ro­ko­tus­in­toa

Kansainvälinen matkailu on ollut pysähdyksissä jo vuoden. Tämä on näkynyt Lapissa totaalisena turistikatona, jota kasvanut kotimaanmatkailukaan ei ole pystynyt paikkaamaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koronapandemia voi aiheuttaa tänä vuonna matkailualalle jopa kahdeksan miljardin euron tulonmenetykset. Viime vuonna tappiota kertyi seitsemän miljardia. Hurja 15 miljardin euron koronalasku voi hieman pienentyä, jos matkailu alkaa elpyä kesällä. Jos elpyminen siirtyy talveen, matkailutulosta kadonnee liki puolet myös 2021.